Hvem bestemmer nettleia?

En del kunder er av den oppfatning at Rauma Energi AS bare kan øke nettleien for å øke inntektene.
Det stemmer ikke.

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) bestemmer hvilken inntekt hvert nettselskap kan hente inn fra sine kunder. Nettselskapene fastsetter nettleien basert på denne såkalte inntektsrammen hvert år.

Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men NVE kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder.

Les mer om nettleie her:
http://www.nve.no/stromkunde/nettleie/

Det jobbes nå med å jevne ut nettleien – trolig blir det et sentralt tema foran høstens valg. Les mer blant annet her:
http://www.distriktsenergi.no/artikler/2017/4/5/venstre-og-sp-for-utjevning-av-nettleie/

Rauma Energi AS sine nettleietariffer finner du her:
http://romsdalsnettas.no/nettleie/

Heftet som viser nettleieprisene for 2017 fås ellers ved henvendelse til nettselskapet.