Kabelpåvisning

Ved alt gravearbeid skal det sjekkes ut med aktuelle ledningseiere om de har installasjoner i området, og det er entreprenør/byggherre som har ansvar for at dette blir utført og dokumentert.

Når du skal starte gravearbeid er det viktig at du kontakter vår samarbeidspartner Geomatikk for å avdekke om det ligger kabler i gravetraséen. Denne tjenesten er kostnadsfri.
Graving uten forespørsel om kabelpåvisning kan medføre store reparasjonskostnader som blir belastet den ansvarlige for gravingen, i tillegg til faren som den som graver kan utsette seg for.

Varsel om kabelpåvisning må finne sted i god tid før gravingen skal starte.

For kabelpåvisning og gravemelding: 

Ledningsportalen.no

For arbeid i nærheten av våre høyspentanlegg: 

Arbeid i nærheten av våre høyspentanlegg – Rauma Energi Nett (romsdalsnettas.no)