Arbeid i nærheten av våre høyspentanlegg

Ved arbeid nær en høyspentlinje

Fører du maskiner av typen graver-, anleggs-, skogsmaskiner eller traktor som krever stor arbeidshøyde? Da plikter dere å kontrollere og følge de retningslinjer som foreligger for arbeid nær høyspentlinjer.

Ved arbeid nærmere enn 30 meter fra en høyspentlinje, skal nettselskapet kontaktes.
Dette gjøres i god tid før arbeidet starter.

Varsling skjer via vår hjemmeside – trykk på linken: Varsling av arbeid nær høyspentlinje

Du vil da bli kontaktet av nettselskapet som informerer om de sikkerhetskrav som gjelder. Vi vil sette sikkerhetsavstander å vurdere om det må være sikkerhetsovervåker til stede under arbeidet.
Er det behov for sikkerhetsovervåker, vil dere måtte dekke de kostnader dette medfører.

 

Graving nær en høyspentkabel

Ved graving skal det alltid foreligge en gyldig gravemelding før gravearbeid iverksettes. Ved arbeid innenfor kabeltrassens sikkerhetssone, skal det alltid være sikkerhetsovervåker til stede ved graving/ avdekking.  Er det behov for sikkerhetsovervåker, vil dere måtte dekke de kostnader dette medfører.

For kabelpåvisning og gravemelding – trykk på linken: Ledningsportalen

 

Bestilling av sikkerhetsovervåker

Er det behov for sikkerhetsovervåker, vil denne tjenesten kunne bestilles på vår portal:

Bestilling for sikkerhetsovervåker – trykk på linken: Bestill sikkerhetsovervåker

Skulle du være uheldig å skade våre nett- eller kabelanlegg, vil du bli erstatningspliktig og må dekke kostnadene dette medfører. Kostnadene kan bestå av arbeidstid, materiell og KILE.

Les mer her – trykk på linkene: