Allmøte på Verma

Torsdag 27. oktober klokka 18 blir det allmøte på forsamlingshuset Fredheim på Verma. Bygdafolk, hytteeiere og andre interesserte er hjertelig velkomne for å tilegne seg informasjon om utbygginga av Nye Verma kraftverk.

Arrangør er Rauma Energi AS. Prosjektleder Knut Peder Voldset vil lede møtet.

Det gamle kraftverket (bildet) skal rives. Rauma Energi AS investerer nærmere 400 millioner kroner i det nye kraftverket.

verma_kraftverk