Arbeidsleder nettdrift er ansatt

Kim Andre Dithlevsen er ansatt som ny arbeidsleder for montørene i Rauma Energi.
Kim Andre avsluttet 2-årig studie ved teknisk fagskole i Trondheim våren 2019. Med unntak av studiene, har han de siste 12 årene jobbet som energimontør i Rauma Energi.
Han tiltrer i den nye jobben 1. mai 2020.
Dagens arbeidsleder Alf Inge Remen vil gå av med pensjon sommeren 2020.