Automatiske strømmålere i Rauma høsten 2018

I løpet av høsten 2018 får du som nettkunde montert ny strømmåler. Hva dette vil koste deg som forbruker er ennå ikke fastsatt. Det er imidlertid klart at du må betale for dette fordelt over nettleia over flere år.
Flere steder i Møre og Romsdal – blant annet i Sunndal – har arbeidet med å montere automatiske strømmålere startet opp. Du blir varslet i god tid før installatørene kommer for å montere, du får også nærmere informasjon når tida nærmer seg i Rauma.

Smartstrøm Nordvest består av 10 nettselskap i Møre og Romsdal. De ti nettselskapene skal sammen automatisere strømmålerne på Nordvestlandet.

Alle landets strømkunder skal få nye, automatiske strømmålere – på fagspråket kalt AMS. Dette er den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år, med fordeler både for kundene, kraftsystemet og klimaet.

Nærmere 500 000 husstander vil ha fått en smart strømmåler innen utgangen av året. Halvparten av strømkundene får besøk av montør som installer ny måler neste år, ifølge nettselskapenes planer. Det betyr at 70 prosent av husholdningene skal ha fått en ny og smartere strømmåler før kalenderen viser 2018.

Smart strøm gir kundene bedre oversikt over strømforbruket sitt, det gir samfunnet bedre forsyningssikkerhet og på sikt også klimagevinster fordi vi kommer til å bruke energi smartere. I løpet av de neste årene skal det byttes ut 2,5 millioner strømmålere over hele Norge.

For deg som kunde betyr dette at du ikke lenger trenger å lese av måleren. Informasjonen vil gå automatisk via nettselskapet til kraftleverandøren, og øke tryggheten for at du får helt riktig faktura.

Smartere strømforbruk vil også øke sikkerheten i kraftsystemet for kunden, fordi vi reduserer faren for overbelastning og strømbrudd. I et større perspektiv betyr dette også at kraft kan frigjøres for å erstatte fossil energibruk på ulike områder i samfunnet. Det vil være bra for klimaet.

Smarte strømmålere vil også bidra til at såkalte plusskunder som selv produserer strøm, for eksempel gjennom solcellepaneler på taket, kan selge kraftoverskuddet sitt tilbake til nettet.

Innføringen av smarte strømmålere i Norge har lenge vært på dagsorden. I en rekke andre land er det allerede innført.

Du kan blant annet lese mer på følgende link:
http://www.smartstromnordvest.no/…/slutt-paa-maset-vi-auto…/

sak-smart-stroem Foto: Smartstrøm Nordvest