Befaring på Sørsida

Rauma Energi AS sitt styre startet med befaring på Sørsida av kommunen i forkant av styremøtet torsdag 5. oktober.

På bussen ble styret orientert av avtroppende driftssjef Ørger Thokle og Odd Geir Brandsæter fra Rauma Energi Bredbånd AS om selskapets deltakelse under den pågående rehabiliteringen av Innfjordstunnelen og Måndalstunnelen; det etableres nye kabler, nye og flere nettstasjoner og det trekkes fiber gjennom tunnellene.

Første stopp var Bø transformatorstasjon i Innfjorden som ble bygd i 2010. Den ble etablert som følge av behovet for økt overføringskapasitet mot sentralnettet, blant annet grunnet flere kraftutbygginger. Etableringen første også til bedre forsyningssikkerhet på Sørsida. Transformatorkiosken gir også reservemulighet mot Åndalsnes ved et eventuelt havari i Grytten transformatorstasjon.
Berdild kraftverk ble også besøkt samt inntaket oppe på fjellet.

På Setstranda ble styret orientert om hvor utsatt strekningen har vært for strømbrudd grunnet trefall over linjenettet.
Det er inngått avtaler med berørte grunneiere om utvidelse av ryddebeltet og hogst av utsatte granfelt. Det arbeidet er godt i gang.

Videre gikk turen til Hjelvika hvor selskapets styre ble orientert om de planer som foreligger for nødvendig kapasitetsøkning i nettet. Blant annet som følge av planene for utvidelse av Hjelvik Settefisk AS.

Styrets befaring ble avsluttet med utmerket lunsj på YX-stasjonen i Måndalen.

I styret sitter: Styreleder Arne Steffen Lillehagen, Magnhild Vik, Heidi Ekrem, Øyvind Hovde, David Grøvdal, Steinar Hansen og Alf Inge Remen (de to sistnevnte representerer de ansatte).
Administrerende direktør Alf Vee Midtun og økonomisjef Jon A. Monsås møter også fast i styret.
På befaringen deltok også nytilsatt driftssjef Tony Dragset, Odd-Geir Brandsæther fra Rauma Energi Bredbånd AS og markedssjef Lars Smisethjell.

Etter befaringen ble det avviklet styremøter i Rauma Energi Bredbånd AS, Rauma Energi Kraft AS og Rauma Energi AS i møterommet til selskapet på Øran.