Beredskap tross streik

19 av 34 ansatte hos Rauma Energi AS er tatt ut i streik fra fredag 23. september 2016.

Rauma Energi AS er spesielt opptatt av at uforutsette hendelser som strømbrudd blir håndtert. Feilmelding skal fortsatt meldes på telefon 71 22 23 23.

Vi gjør ellers oppmerksom på at sentralbordet til Rauma Energi AS ikke er betjent grunnet streiken. For henvendelser til Rauyma Energi Kraft AS, ring 71 22 67 50. For spørsmål til Rauma Energi Bredbånd, kan Odd-Geir Brandsæther kontaktes på 40 41 67 32.

Følgende skriv gikk ut til medier, kommunen, eierne, styret og Fylkesmannen i Møre og Romsdal fredag formiddag, signert administrerende direktør Alf Vee Midtun:

Imidlertid er det inngått enighet i Energiavtale II mellom KS Bedrif5t og NITO.

Rauma Energi AS har mottatt varsel om at alle ansatte organiserte i Delta, Fagforbundet og EL&IT – 19 (av 34) – er tatt ut i streik fra fredag morgen.

Mekling kom i gang 21. september . Frist for å bli enige var 22.september kl. 24.00. Det ble som nevnt inngått enighet i Energiavtale II mellom KS Bedrift og NITO, Tekna, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet og Det Norske Maskinistforbund.

KS Bedrift beklager sterkt at det er streik på Energiavtale I med EL & IT Forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat.

Hovedkonflikten mellom KS Bedrift og arbeidstakerorganisasjonene er knyttet til hvordan partene (sentralt) skal håndtere regjeringens endring i arbeidsmiljøloven knyttet til omregningsfaktoren for vaktarbeidet. Endringene trådte i kraft fra 01.07.2015. Arbeidstakerorganisasjonene vil ha avtalefestet en bedre ordning(omregningsfaktor) enn den som står i arbeidsmiljøloven, KS Bedrift ønsker å forholde seg til Arbeidsmiljøloven(som tidligere).

Ledelsen har jobbet med forberedelser til streik, sammen med de tillitsvalgte. Det viktige her har vært å:

  • Plan for å sikre driften
  • Søke dispensasjoner for nøkkelpersonell
  • Opprettholde beredskapsavtale på nett

Rauma Energi AS beklager hvis kunder blir berørt av den pågående streiken.

Mottakere av dette skrivet vil bli holdt orientert om status ved endringer.

14316839_1097978063612136_8135275204866987394_n