Betjening av ny strømmåler

Bruksanvisning for den nye måleren:

 

SLÅ AV STRØMMEN – FRAKOPLING AV MÅLERENS INNEBYGDE BRYTER
1. Trykk en gang på venstre trykknapp,……..DCON vises oppe til høyre i displayvinduet.
2. Trykk og hold venstre knapp nede i i ca 6 sekunder……bryteren koples fra (tydelig klikk
høres), bryterdiode blinker rødt. Strømmen er slått av.
3. Etter ca 2 min går displayvisning tilbake til normalvisning.

PS: Det er ikke mulig å kople bryteren inn igjen så lenge DCON vises i displayet.

SLÅ PÅ STRØMMEN – INNKOPLING AV MÅLERENS INNEBYGDE BRYTER
1. Bryterdiode blinker rødt.
2. Hold venstre trykknapp inne i ca 6 sekunder,……..bryteren koples inn (tydelig klikk høres),
bryterdiode slukker. Strømmen er slått på.

Betjening av måler