En faktura på kraft og nettleie

Bor du i Rauma og får ei regning (på kraft og nettleie) fra Rauma Energi AS. Men kjøper du kraft fra en annen leverandør, utenfor Rauma, får du i dag to faktura – ei fra nettleverandøren din (Rauma Energi) og ei fra kraftleverandøren din. Dette skal det nå blir endringer på.

Det å motta én felles faktura for strøm og nettjenester har vist seg å være viktig for mange strømkunder. I en undersøkelse publisert av NVE i 2013 svarte 68% av kundene at felles fakturering strøm og nettjenester har betydning for deres valg av kraftleverandør.

Med dagens markedsmodell er det ofte slik at kun kraftleverandører som er integrert med det lokale nettselskapet tilbyr slik felles fakturering. Om konkurrerende kraftleverandører ikke har mulighet til å tilby felles fakturering fungerer dette som en barriere mot bytte av kraftleverandør. Dette påvirker konkurransesituasjonen i sluttbrukermarkedet negativt.

NVE forventer at en ordning med gjennomfakturering via kraftleverandøren innføres i 2016. Dette er et viktig første steg mot innføringen av ny markedsmodell med obligatorisk fellesfakturering på et senere tidspunkt.

Rauma Energi Kraft AS vil også tilby ei regning, men det er ikke på plass ennå.

Ved gjennomfakturering skal nettselskapet sende faktura for betaling for nettjenester til kundens kraftleverandør, som betaler på vegen av kunden. Kraftleverandøren fakturerer igjen kunden for nettleiebeløpet via strømfakturaen. Dermed får kunden én felles faktura for nettjenester og strøm.

Les mer om gjennomfakturering her:
http://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-elmarkedstilsyn/storre-valgfrihet-for-stromkundene-en-faktura-for-strom-og-nettleie/

20161012_141044_resized