Enstemmig JA til utbygging for 396 mill kr

Generalforsamlingen (bildet) var enstemmig, Rauma Energi AS fikk klarsignal til å starte utbyggingen av Nye Verma kraftverk innafor ei kostnadsramme på 396 millioner kroner.

Administrasjonen fikk mye ros fra politikere på talerstolen for måten saken var håndtert på; forberedt, lagt fram og kvalitetssikret ikke minst økonomisk.

Nye Verma kraftverk skal etter planen stå ferdig innen 1. januar i 2019. Arbeidet vil starte umiddelbart.

Om 14 dager innkalles til det folkemøte på Fredheim på Verma hvor prosjektleder Knut Peder Voldset vil informere om prosjektet.

Før den tid, førstkommende uke, skal de ulike kontraktene med samarbeidspartnerne signeres.

I vedtaket som eierne av Rauma Energi AS gjorde heter det: «Nye Verma kraftverk blir utbygd i hendhold til konseksjonsvilkår fra Olje- og energidepartementet og utbyggingsprosjektets tekniske planer. Prosjektet har en total kostnadsramme på kr. 396.628.326,- eks m.v.a. og blir fullfinansiert med låneopptak i bank»

Vedtaket ble gjort av 25 representanter, to var ikke til stede under behandlingen. Fem faste representanter var erstattet av vararepresentanter under behandling og da vedtaket skulle fattes.

20161013_172014_resized Styreleder i Rauma Energi AS, Arne S. Lillehagen, ble umiddelbart intervjuet av journalist Stine V. Olsen i Åndalsnes Avis etter at det enstemmige vedtaket var fattet. I midten administrerende direktør Alf Vee Midtun og bak økonomisjef Jon A. Monsås som begge høstet vel fortjent ros for hvordan saken var forberedt og framlagt under generalforsamlingen om kvelden torsdag 13. oktober.