Fikk fortjent heder

Rauma Energi AS har hedret to veteraner med gavesjekk og blomster. Styreleder Arne S. Lillehagen var til stede under markeringen som fant sted under den tradisjonelle julelunsjen i selskapet som i år fant sted torsdag 17. desember, i kantina til selskapets administrasjonsbygg på Øran.

40 personer deltok på arrangementet, inkludert en del av pensjonistene i selskapet som var spesielt invitert også i år. Alf Inge Remen og Per Magnar Sæther har begge passert 25 års fartstid i selskapet. Sæther var ikke til stede under utdelingen.

På bildet ser vi Alf Inge Remen motta gave, blomster og rosende ord fra styreleder Lillehagen.

 Per Magnar Sæther: Ansatt som vaktavløser ved Verma kraftstasjon 1.7.1990. Maskinmesterassistent ved Verma kraftstasjon fra 1993. Hadde også oppgaver i Berild kraftverk knyttet til drift og utbygging. Senere ble stillingen tillagt 50 % nettdrift og han deltok i montørvakt over en lengre periode.

 Alf Inge Remen: Ansatt som elverksmontør 30.7.1990. Stillingsbeskrivelse: « Arbeidet består i nyanlegg, drift og vedlikehold av kraftverkets linje og kabelnett, høy- og lavspent. Montøren inngår i vaktordning». Hadde på dette tidspunktet fagbrev som elverksmontør og ca. 13 års praksis fra A/S Linjebygg, NVE Statskraftverkene Grytten, Sykkylven kommunale kraft og Vestneslinjer. I 2013 ble han tilsatt i stilling som Arbeidsleder for montørene i RE, en stilling som han fortsatt har.

 jubilantraumenergi På bildet ser vi Alf Inge Remen motta gave, blomster og rosende ord fra styreleder Lillehagen.