Forskjønner området

Området rundt Støttebakken koblingsstasjon forskjønnes.

– Vi fikk en henvendelse fra Astero, som utførte opprydding i området, om det kunne være interessant for oss at de også ryddet i umiddelbar nærhet av vår koblingsstasjon. Det svarte vi bekreftende på, og betaler da Astero for jobben, opplyser driftssjef Ørger Thokle i en kommentar.

Koblingsstasjonen ligger like ved Rauma bru – på Veblungsnes-sida, og  har nå blitt vesentlig mer synlig for vegfarende. Stasjonen er et viktig knutepunkt i Rauma Energi sitt distribusjonsnett.

20160928_121552_resized