Framdrift på Verma

Arbeidet med å bygge Nye Verma kraftverk er i rute. Onsdag 1. mars ble påhugget for adkomsttunnelen til Nye Verma kraftverk merket. Byggeleder Bård Skatvold og geolog Werner Stefanussen (begge fra Sweco AS) stod for finsiktinga, opplyser prosjektleder Knut Peder Voldset i Rauma Energi AS.

Han legger til at ståldragerne for ny bru over Rauma elv har ankommet; disse blir montert i uke 10.