Gatelysene overdras kommunen

Rauma Energi AS og Rauma kommune signerte mandag 4 april to avtaler, den ene om kjøp av anlegg for gatelys i kommunen og den andre om vedlikehold av offentlig veibelysning i kommunen.

Administrerende direktør Alf Vee Midtun (til venstre på bildet) i energiselskapet og enhetsleder Tom Erik Rødven i kommunen satte sine navnetrekk på de to avtalene. Begge uttrykte tilfredshet over at avtalene kunne signeres etter en periode med forhandlinger.

Overtakelsesavtalen er permanent, mens drift- og vedlikeholdsavtalen løper i første omgang ut 2018.

Vedlikeholdsavtalen omhandler blant annet lyspunkter langs kommunale-, fylkeskommunale- og riksveger. I korte trekk går avtalen ut på at Rauma Energi AS fortsatt skal håndtere det praktiske vedlikeholdet av gatelysene og motta eventuelle feilmeldinger, mens oppdaget utføres på vegne av og i samråd med kommunen.

20160404_104211_resized_1