Varsling om gatelys skjer digitalt

Ser du gatelys som kommunen er eier av og som Rauma Energi AS på oppdrag fra eieren utbedrer, skjer varslingene digitalt.

Du kan benytte skjemaet her:
http://www.rauma.kommune.no/sd/skjema/rk0111/