Historisk dag på Verma

– Dette er historie og en gledens dag, så absolutt. Nye Verma kraftverk er satt i prøvedrift i dag, torsdag 9. mai 2019. Og alt ser ut til å fungere på tilfredsstillende vis så langt, uttalte styreleder Arne Steffen Lillehagen da styret i selskapet innledet styremøtet med befaring til den flotte maskinhallen inne i fjellet.

-Nå produseres det 22,67 MW i timen. Det ser vi at skjermen her inne i kontrollrommet. Det kjøres nå i seks sammenhengende timer i dag. Vi skriver historie ettersom det er første gang av kraftverket her oppe produserer og selger så mye kraft per time. Den gamle turbinen kunne vi kjøre på maks 9,2 MWh, la administrerende direktør Alf Vee Midtun til under styrebefaringen.

Lillehagen og Midtun var videre opptatt av å rose de som har deltatt i prosessen – fra planlegging, gjennomføring og sluttføring.

Rauma Energi AS vil komme tilbake med ei større markering ved det nye kraftverket hvor rørgata er lagt i fjell, maskinhallen det samme.

Prosjektleder Knut Peder Voldset i Rauma Energi AS var også en glad mann denne historiske dagen.

-Jo da, dette er virkelig verdt å feire med kake. Vi har vært veldig spent de siste månedene. Noe arbeid gjenstår i og rundt inntaksdammen, men det skal ikke by på utfordringer. Vi tar sikte på at hele anlegget formelt blir overlevert Rauma Energi AS i august/september. Utfordringen nå de siste ukene har vært rørgata, men vi har fått løst det på en god måte. Rørgata er nå tett og produksjonen er i gang. Vi har god tro på at dette nå vil fungere så optimalt som mulig, sa Voldset før direktør Midtun serverte ham og de andre vel fortjent kake inne i maskinhallen.

-Det har vært ei spennende tid, helt klart. Nå er vi klare til å komme i gang permanent og vil både styre og overvåke produksjonen fra vår oppgraderte driftssentral i vårt administrasjonsbygg på Øran, sier maskinmester Ståle Sæterbø.

Det var 13. oktober i 2016 at styre i selskapet enstemmig vedtok, i ei ekstraordinær generalforsamling, utbygging av Nye Verma kraftverk med et gudsjett på 397 millioner kroner. Allerede 1. desember samme år startet arbeidet med å blant annet fjerne skog for å gi plass til hovedriggområdet.

Her serverer administrerende direktør Alf Vee Midtun (til venstre) kake til styreleder Arne Steffen Lillehagen (til høyre) og prosjektleder Knut Peder Voldset i forbindelse med prøvekjøringen av det nye kraftverket på Verma.

På bildet på framsida (og øverst i artikkelen) ser vi helt til venstre maskinmester Ståle Sæterbø og styreleder Arne Steffen Lillehagen som koser seg med kake i den nye maskinhallen inne i fjellet på Verma.