Historisk nasjonaldag for Rauma Energi AS

-Aldri før har vi produsert så mye kraft fra våre tre produksjonsanlegg som på nasjonaldagen, slik det ser ut dagen før dagen. Med prøvedrift på Nye Verma kraftverk økes produksjonen fra 9,3 MW til 22,5 MW i timen. Sommertemperaturene gir økt snøsmelting og følgelig økt produksjon, også for anleggene våre på Herje og på Berild i Innfjorden. På Herje produseres det på maks – 4,4 MW i timen og på Berild 14,9 MWh, opplyser administrerende direktør Alf Vee Midtun.

Han legger til at det i produksjonsplanen for nasjonaldagen er lagt opp til maks produksjon hver eneste av døgnets 24 timer. Dette betyr at Rauma Energi AS kommer til å produsere en million kilowattimer i løpet av de 24 timene. Aldri før har selskapet produsert så mye strøm på ett døgn. Tilsvarende anslagsvis tre ganger mer enn det som er forventet forbruk totalt i Rauma på nasjonaldagen.

Hvis man leker videre med tallene så vil denne samlede produksjonen, med en pris per kilowattime på 40 øre, bety at selskapet selger kraft for 400 000 kroner i løpet av nasjonaldagens 24 timer fra Verma, Berild og Herje.

-Det er altså flere grunner for oss til å heise det norske flagget i morgen, avslutter direktøren (som på bildet peker på produksjonstallene fra driftssentralen på Verma).