Kan bli streik

alfmidtun1 (4)

Administrerende direktør Alf Vee Midtun ut med informasjon til media, ordfører og rådmann samt styret med dette skrivet:

Rauma Energi AS har mottatt varsel om at alle ansatte organiserte i Delta, Fagforbundet, EL&IT og NITO kan bli tatt ut i streik fra fredag morgen.

Oppgjøret er nå gjenstand for mekling med oppstart 21. september. Frist for å bli enige er 22.september kl. 24.00. Dersom meklingsmannen og partene mener en løsning er innenfor rekkevidde, kan denne fristen bli overskredet med opptil flere timer.

Hovedkonflikten mellom KS Bedrift og arbeidstakerorganisasjonene er knyttet til hvordan partene (sentralt) skal håndtere regjeringens endring i arbeidsmiljøloven knyttet til omregningsfaktoren for vaktarbeidet. Endringene trådte i kraft fra 01.07.2015. Arbeidstakerorganisasjonene vil ha avtalefestet en bedre ordning(omregningsfaktor) enn den som står i arbeidsmiljøloven, KS Bedrift ønsker å forholde seg til Arbeidsmiljøloven(som tidligere).

Ledelsen jobber med forberedelser til streik, sammen med de tillitsvalgte.

  • Plan for å sikre driften
  • Dispensasjoner for nøkkelpersonell
  • Beredskapsavtale på nett

De fleste ansatte i Rauma Energi AS er organisert, 28 av 34 ansatte vil i utgangspunktet bli tatt ut i en eventuell streik.

Mottakere av dette skrivet vil bli holdt orientert om status ved endringer.

Med vennlig hilsen

Alf Vee Midtun
administrerende direktør