Lærling fra høsten av

Rauma Energi AS søker lærling i energimontørfaget for tilftredelse fra august av.
Lærlingstida er 2,5 år, og søknadsfristen er 1. april.