Midler fra Energifondet

Rauma Energi AS har fordelt et sekssifra beløp til 17 lag og foreninger i kommunen.

Litt over halvparten av de som søkte fikk midler gjennom Energifondet for 2017. Fondet ble startet i 2016, og etter hvert vil alle samarbeidsavtaler vi har bli samlet under dette fondet. I dag har vi avtaler som strekker seg over flere år; når disse går ut så vil alle som ønsker bidrag gjennom avtaler med krav til mottakerne samles under Energifondet.

Husk at foruten de direkte bidragene, i form av resultat og utbytte, bidrar Rauma Energi også med:
* Arbeidsplasser lokalt.Bruk av lokale leverandører.
* Forsyningssikkerhet med lokalt plassert vakthold året rundt.
* Utbygging av infrastruktur med bredbånd til bedrifter og private.
* Sponsing av lag og foreninger.

Vær på lag med Rauma Energi – vi gir tilbake til samfunnet!

Her er de som 17. februar fikk beskjed om at de mottar midler:

Rauma Røde Kors
Rauma Skisenter AS
Rauma Alpin
Rauma Skytterlag
Romsdal Rando
Rauma Hest
Åndalsnes og Isfjorden skolekorps
Rauma Leikarring
Måndalen IL
Måndalen Velforening
Isfjorden Bueskyttere
Holmemstranda IL
Eid IL
Raumadalen Skytterlag
Rødven Ungdomslag
Åndalsnes og omegn jeger og fiskeforening
1. og 3. Rauma speidergruppe

Rauma Alpin (bildet) har fått midler gjennom Energifondet 2017.

Det var administrasjonen i Rauma Energi AS som fordelte midler gjennom Energifondet. Styret i selskapet ble orientert om fordelingen på styremøte torsdag 16. februar.
De kriteriene som ble vedtatt av styret i selskapet i november i 2015 ble lagt til grunn for den skjønnsmessige fordelingen. Rauma Energi AS var meget godt fornøyd med antall søkere og den store variasjonen blant søkerne som kom innen fristens utløp 31. januar 2017.

Det annonseres i begynnelsen av januar hvert år med frist 31. januar for å søke om midler.