Montør er valgt

Smart Strøm Nordvest (SSNV), en allianse mellom ti nettselskaper i Møre og Romsdal har i dag inngått kontrakt med Bratseth AS om montasje av 150 000 nye strømmålere.

Alliansen er etablert for å ivareta myndighetenes krav om nye smarte målere for alle nettkunder innen 01.01.2019.

Nettselskapene som er med i alliansen er: Istad Nett AS, Mørenett AS, Nesset Kraft AS, Nordmøre Energiverk AS, Nordvestnett AS, Rauma Energi AS, Sandøy Energi AS, Stranda Energi AS, Sunndal Energi KF og Sykkylven Energi AS. Det vises forøvrig til www.smartstromnordvest.no og www.smarthub.no.

I løpet av perioden fra og med 2016 til og med 2018, vil ca.150.000 måler bli byttet ut med nye smarte målere i områdene til de ti nettselskapene. Det vil bli gjennomført en pilot i to nettområder i andre kvartal 2016, som vil omfatte ca.1000-2000 målepunkter. Etter gjennomført pilot vil det bli en nøye evaluering før hovedmontasjen av nye målere starter i tredje kvartal 2016.

For nettkundene vil nye målere bety at de slipper å lese av strømforbruk og at det strømforbruket som står på fakturaen vil være eksakt det som er brukt.
I tillegg vil de nye målerne gi kundene muligheter for styring av sitt strømforbruk gjennom tilgang til måleverdier via et grensesnitt på målerne. Etablering av et slikt grensesnitt ligger også i kravet fra myndighetene.

I forkant av at det skal monteres nye målere, vil nettkundene få skriftlig informasjon fra sine respektive nettselskaper om hvordan skifte av målere vil foregå, hva kundene må forberede før målerbytte, hvilke fordeler nye målere innebærer for kundene, avtale om tidspunkt for målerbytte med mere.