Nå starter sprengningsarbeidet på Verma

Arbeidet med Nye Verma kraftverk er godt i gang. Bildene viser sikring av buen rundt tunnelåpningen.

Først sprengningssalve på tunnelen går av lørdag 22. april.