Nettdrift

Drift av fordelingsnett fra produsent til forbruker har tradisjonelt vært Rauma Energi sitt hovedsatsingsområde. Nettdrift er monopolbasert, og regulert gjennom energiloven og underliggende forskrifter. Reguleringen forvaltes av Norges vassdrags- og energidirektorat NVE

Rauma Energi har områdekonsesjon for Rauma kommune, og nettet består av 22kV høyspentnett og nettstasjoner med transformering til lavspent. Videre lavspent fordelingsnett frem til husvegg hos den enkelte kunde. 22 kV nettet er tilknyttet landsnettet i Statnetts Grytten trafostasjon og Bø transformator stasjon som ble bygget av Rauma Energi AS i 2011 for å overføre lokal produksjon fra Innfjorden til 132 kV nettet. Vi har i tillegg forbindelse til våre nabokommuner med mulighet for begrenset overføring i feilsituasjoner.

Rauma har stor lokal kraftproduksjon som er tilkoblet i lokalnettet. På årsbasis er kommunen selvforsynt med kraft, men med liten magasinkapasitet blir det overskudd på sommer og tilsvarende underskudd på vinter.

Klikk her så finner du standardavtaler som Rauma Energi bruker.