Strømbrudd – tlf 71 22 23 23

Feilmeldingen vår er bemannet 24 timer i døgnet. Oppdager du feil på luft- eller kabelnett eller andre elektriske installasjoner så ring oss på 71 22 23 23.

Vi oppfordrer spesielt om at du informerer oss når du observerer unormale tilstander som lysglimt, smell eller lignende fra ledningsnettet. Akkurat din melding kan hindre avbrudd eller redusere avbruddstid og være til stor hjelp for våre feilrettere. Normalt har Romsdalsnett ansvar for strømtilførsel frem til din husvegg.

Før du kontakter feilmeldinga ber vi deg undersøke følgende:

  • Er strømmen borte i hele området rundt deg, (bygda/boligfeltet) kan du avvente situasjonen, da feilmeldinga pga. størrelsen på feilen automatisk har blitt alarmert. Dersom naboer også har avbrudd eller unormal spenning så ring feilmeldinga. Dersom strømforsyningen i nabolaget virker normal må du undersøke ditt eget anlegg. Sikringsbrudd er årsaken til de aller fleste feil. Sikringer slites og kan ryke selv uten at det er overbelastning. Skruesikringer skal etterskrues minst en gang i året. Kjenn også etter varmgang. Sikringspatroner kan ryke uten at varslertopp i enden av sikringen faller ut. Bytt for sikkerhets skyld ut alle sikringer du mistenker å være defekte med nye.
  • Har du jordkabel inn til huset ditt er det som oftest en inntaksboks med sikringer i kjeller der kabel kommer inn. Er det luftinntak på huset sitter det en sikringsboks på innsiden av veggen. Kontroller disse sikringene og skift dem for å være sikker (Bytt tilbake dersom ikke feil). Oppdager du unormal varme eller misfargede ledninger må du kontakte installatør umiddelbart. Kontroller at alle skruesikringer er godt tiltrukket og ikke har unormal varmgang minst en gang pr. år. Dersom du ikke har funnet feil på ditt eget anlegg kontakter du feilmeldinga.
  • Hvis feilen lokaliseres til ditt anlegg vil våre feilrettere fakturere deg. På grunn av at vi alltid må være to mann ved feilretting, kan en defekt sikring inne i huset ditt fort medføre en ekstra kostnad for deg.
  • Kompensasjon ved langvarig strømbrudd