Kraft i Rauma

Når du blir kunde hos Rauma Energi AS vil vi automatisk bli din nettleverandør. Dersom du ikke har inngått avtale med en kraftleverandør, plikter nettselskapet å levere strøm til deg inntil du har inngått en slik avtale. Rauma Energi AS er dermed netteier og ikke en kraftleverandør.

Valg av kraftleverandør

Vi anbefaler deg derfor å velge kraftleverandør snarest. Inntil du har valgt kraftleverandør vil nettselskapet levere strøm på leveringsplikt. For deg som kunde vil dette ha en høyere pris enn strøm du kjøper fra en kraftleverandør.

Leveringsplikt-priser

Kraft levert etter leveringsplikt fra Rauma Energi AS skal være en midlertidig ordning til du velger en kraftleverandør. Rauma Energi AS har priset denne type leveranse til:

Uke 1-6: Områdepris på Nord Pool Spot + 5,0 øre/kWh inkl. mva.
Uke 7 og videre: Områdepris på Nord Pool Spot + 9,4 øre/kWh inkl. mva.

I tillegg kommer kostnader for elsertifkat.

Mer informasjon om kraftmarkedet finner du på www.nve.no/forbrukersider.

Trykk her for å se alle hvilke leverandører som kan tilby kraft i Rauma kommune.

Informasjon fra konkurransetilsynet: http://www.konkurransetilsynet.no/kraftpriser