Lading av elbil

Installasjon av ladeutstyr for elbil

I dag er det hele 92 % av hjemmeladning av elbil utført fra vanlig stikkontakt. En vanlig stikkontakt er i utgangspunktet for dårlig. Det tar lang tid å lade, det blir stor belastning over lang tid og brannfaren øker. Vi anbefaler en egen strømkurs/sikring i sikringsskapet med kabel til en vegg montert lader. En såkalt «Mode 3-boks – Type 2-kontakt» er en anbefalt løsning. Denne må settes opp av en autorisert el-installatør. Oversikt over autorisert installatør finner du i Elvirksomhetsregisteret til DSB.

Kontakt autorisert elektroinstallatør

Dersom du ønsker å lade elbilen hjemme, anbefaler vi at du kontakter en autorisert installatør for å gjøre en sjekk av det elektriske anlegget for å sikre at anlegget er i god stand, og for å unngå brannfarlig varmgang og personskader. Installatøren håndterer eventuelle endringer, og sender «Melding om installasjonsarbeid» til nettselskapet. Rauma Energi AS krever melding dersom elbilladere er over 16 A. Elbillader over 16A skal som hovedregel være utformet som en symmetrisk trefase belastning.

Spenningskvalitet

Nettselskapene og nettkundene i Norge er underlagt forskrifter fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE regulerer spenningskvalitet gjennom «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)». Forskriften har strenge krav til blant annet skjevspenning. Hovedprinsippet i forskriften er at den som forårsaker forringet spenningskvalitet, må rette opp kvaliteten (§2-1).

Anleggsbidrag, kostnader for økt kapasitet

Rauma Energi AS har i liket med alle andre nettselskap en ordning med anleggsbidrag. Det betyr at den som utløser tiltaket i nettet for økt kapasitet må dekke kostnadene med oppgradering. Ønske om høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget vil derfor kunne utløse anleggsbidrag.

Nyttige lenker:

http://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/

http://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/veiledninger-pdf/elbil_installatoer.pdf

http://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil—lading-og-sikkerhet/

http://www.naf.no/elbil/fakta-om-elbil/