Plusskunde

Hva er en plusskunde?

En plusskunde beskrives som en kunde som på forskjellige tider i løpet av året produserer mer strøm enn vedkommende selv vil forbruke. Produksjonen skjer vanligvis via solcellepaneler på taket av bolig eller hytte. Denne overskuddsstrømmen selges tilbake til kraftleverandøren.

 • En plusskunde kan ikke produsere (netto innmating) mer elektrisk energi enn 100 kW til enhver tid.
 • Det lokale nettselskapet vil tariffere plusskunder netto (det vil si at kunden her ikke betaler nettleie for bruk av egenprodusert strøm).
 • Plusskunden behøver ikke omsetningskonsesjon.
 • Ettersom kraftselskapet kjøper den produksjon som man ikke selv benytter, behøver ikke plusskunden egen balanseavtale.
 • Er du i tvil om du kan bli plusskunde, ta kontakt med elektriker.
 • Du behøver en fjernavlest strømmåler som registrerer utveksling av energi i begge retninger. Dette er en funksjon som alle nye AMS målere har.
 • Nettselskapet stiller tekniske krav til anlegget som installeres. Anlegget skal ikke kunne bidra til redusert spenningskvalitet hos andre kunder, og skal ikke kunne mates inn på et spenningsløst nett.
 • Du må selv dekke de kostnader som er knyttet til produksjonsutstyr, installatør etc.
 • Du kan søke om tilskudd som plusskunde – leser mer her: http://www.enova.no/
 • Innmating over 4kW skal normalt utformes som symmetrisk trefaseløsning.
 • Skal du bli plusskunde må du søke om dette via en elinstallatør.
 • Ta kontakt med din elinstallatør for ytterligere informasjon om det praktiske rundt installasjoner etc.

For mer informasjon om standardavtale gjeldende for plusskunder, les her: http://www.energinorge.no/fagomrader/stromnett/nyheter/2019/flere-plusskunder-gir-unodvendige-utfordringer/

Her kan du kjøpe håndbok for plusskunder: http://butikk.energinorge.no/products/handbok-plusskunder-127/