– Nettleia vil auke kraftig

– Nettselskapa seier dei må investere rundt 140 milliardar kroner dei komande ti åra. Det svarar til ei auke i nettleiga på mellom 25 og 30 prosent.

Dei dyre spådommane kjem frå direktør Per Sanderud i NVE. Han får støtte frå direktøren i det største nettselskapet i Sogn og Fjordane.

– Sanderud er nok inne på rett nivå. Det kjem til å verte stor auke over heile landet, seier Asgeir Aase.

Les mer her:

http://www.nrk.no/sognogfjordane/nettleiga-kan-stige-med-30-prosent-dei-neste-ara-1.13673368