Nettleie 2014

Gjeldende fra 01.01.2014

Nettleien fastsettes etter retningslinjer gitt av NVE. Gjeldende priser fremgår under og i Tariffhefte 14.

Husholdning

Priser til husholdning er inkludert forbruksavgift, Enova-avgift og 25% merverdiavgift.

OFH4 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 3 375,– 39,36 39,36
OFH4 gjelder enkelthusholdninger og hytter med hovedsikringer t.o.m. 63 A, og strømforbruk over 8000 kWh. pr. år.
OFH4T Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 3 375,– 39,86 38,11
OFH4T gjelder enkelthusholdninger og hytter med hovedsikringer t.o.m. 63 A, og strømforbruk over 8000 kWh. pr. år, med differensiert sommer/ vinterpris. Husholdningskunder som ønsker tidsdifferensiert energiledd (forskjellig pris sommer og vinter) bes ta kontakt med oss.
OFH4S Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 2 125,– 54,99 54,99
OFH4S gjelder enkelthusholdninger og hytter med hovedsikringer t.o.m. 63 A, og strømforbruk under 8000 kWh. pr. år.

Bestill nettabbonement

Næringsliv

Prisene for næringsliv er eks. forbruksavgift og mva, men inkl. Enova-avgift. Nettleien blir differensiert ut i fra effektforbruket. Alle betaler samme pris opp til første trinn, lavere takst når forbruket øker opp til henholdsvis trinn 2 og 3. Differensieringen gjelder bare kunder med maksimalmåling.

OFT4 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 3 500,– 18,10 18,10
OFT4 gjelder for småindustri/driftsbygninger med hovedsikringer t.o.m. 125 A og strømforbruk over 8000 kWh.
OFT4S Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 2 500,– 30,6 30,6
OFT4S gjelder for småindustri/driftsbygninger med hovedsikringer t.o.m. 125 A og strømforbruk under 8000 kWh.
OFT6 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 2 400,– 41,2 41,2
OFT6 gjelder for kunder med høy effekt og kort brukstid, f.eks. sagmotorer, byggestrøm osv.
OF5 Fastbeløp kr Energi vinter/sommer øre/kW 0–200 kW 200–400 kW Over 400 kW
Nettleie 11 800,– 7,0 625,– 455,– 390,–
OF5 gjelder for industri med hovedsikringer over 125 A

Bestill nettabbonement

Fleksibelt forbruk

Priser for husholdning (OFU1) er inkl. forbruksavgift, Enova-avgift og 25% mva. Prisene for næringsliv (OFU2 og OFU3) er eks. forbruksavgift og mva, men inkl. Enova-avgift.

OFU1 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 3 250,– 35,99 34,49
OFU1 gjelder fleksibelt forbruk for husholdning.
OFU2 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 3 400,– 15,4 14,2
OFU2 gjelder fleksibelt forbruk for næringsvirksomhet.
OFU3 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 11 800,– 9,4 8,2
OFU3 gjelder fleksibelt forbruk over 500.000 kWh eller effekt over 200 kW. Fleksibelt forbruk er det samme som tilfeldigkraft og strømtilførselen kan kobles fra på 12 timers varsel.

Bestill nettabbonement