Nettleie 2016

Gjeldende fra 01.01.2016

Nettleien fastsettes etter retningslinjer gitt av NVE. Gjeldende priser fremgår under og i nettleie brosjyre 2016.

Nettleien blir uendret fra Rauma Energi AS. Statlige avgifter i form av forbruksavgiften etc. økes derimot fra 14,15 til 16,00 øre per kWh ekskl. mva fra 01.01.2016

Forbruksavgiften og ENOVA- avgiften blir fastsatt av Stortinget og kreves inn over nettleien. For husholdningstariffene OFH4, OFH4T og OFU1 er forbruksavgift på 16,00 øre, ENOVA-avgift på 1,0 øre og 25% mva inkl. i tabellen. Redusert sats til industriprosesser m.v. økes fra 0,45 øre/kWh til 0,48 øre/kWh. Øvrige tariffer mot næringsliv er oppgitt inkl. ENOVA-avgift på 800 kr/år, men ekskl. forbruks- og merverdiavgift.

Husholdning

Priser til husholdning er inkludert forbruksavgift, Enova-avgift og 25 % merverdiavgift.

OFH4 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 3 250,– 48,98 48,98
OFH4 gjelder enkelthusholdninger og hytter med hovedsikringer t.o.m. 63 A.
OFH4T Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 3 250,– 50,18 47,16
OFH4T gjelder enkelthusholdninger og hytter med hovedsikringer t.o.m. 63 A, med differensiert sommer/ vinterpris. Husholdningskunder som ønsker tidsdifferensiert energiledd (forskjellig pris sommer og vinter) bes ta kontakt med oss.

Bestill nettabonnement

Næringsliv

Prisene for næringsliv er eks. forbruksavgift og mva, men inkl. Enova-avgift.

Nettleien på tariffen OF5 blir differensiert ut i fra maksimalt effektforbruk per måned. Alle betaler samme pris opp til første trinn, lavere takst når forbruket øker opp til henholdsvis trinn 2 og 3. Differensieringen gjelder bare kunder med maksimalmåling.

OFT4 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 3 400,– 22,18 22,18
OFT4 gjelder for småindustri/driftsbygninger med hovedsikringer t.o.m. 125 A.
Effekt kr/kW
OF5 Fastbeløp kr 0–200 kW 200–400 kW Over 400 kW Energi hele året øre/kWh
Nettleie 11 800,– 71,– 47,– 41,– 8,00
OF5 gjelder for industri med hovedsikringer over 125 A
OFP22 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi hele året øre/kWh
Nettleie 11 800,– 42,– 7,50
Gjelder stor næring med høyspent (Statkraft).

Bestill nettabonnement

Fleksibelt forbruk

Priser for husholdning (OFU1) er inkl. forbruksavgift, Enova-avgift og 25% mva. Prisene for næringsliv (OFU2 og OFU3) er eks. forbruksavgift og mva, men inkl. Enova-avgift.

OFU1 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 3 250,– 43,61 40,59
OFU1 gjelder fleksibelt forbruk for husholdning.
OFU2 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 3 400,– 17,89 15,47
OFU2 gjelder fleksibelt forbruk for næringsvirksomhet.
OFU3 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 11 800,– 11,16 8,74
OFU3 gjelder fleksibelt forbruk over 500.000 kWh eller effekt over 200 kW. Fleksibelt forbruk er det samme som tilfeldigkraft og strømtilførselen kan kobles fra på 12 timers varsel.
OFU22 Fastbeløp kr Effekt kr/kW per mnd Energi hele året øre/kWh
Nettleie 11 800,– 18,– 7,50

OFU22 gjelder tilfeldig kraft, høyspent

Fleksibelt forbruk er det samme som tilfeldig kraft og strømtilførselen kan kobles fra på 12 timers varsel.

Bestill nettabonnement

 

Gebyrer for utelatt betaling med mer

Purregebyr  67,-
Oppmøtegebyr  1100,-
Åpningsgebyr etter stenging pga manglende betaling – dagtid  1750,-
Åpningsgebyr etter stenging pga manglende betaling – etter arbeidstid  2500,-
Opprettelse av nytt abonnement  300,-
Gebyr for målerkontroll *  600,-
 * Dersom det avdekkes feil i måler blir ikke gebyr belastet

 Alle beløp er inkludert mva.

 

Hva skjer om du betaler for sent?

14 dager etter hovedforfall blir det utsendt betalingspåminnelse. Det beregnes per tiden 8,75% forsinkelsesrenter og kr. 67,- i purregebyr. Både renter og purregebyret kommer på neste regning fra oss. Forsinkelsesrenter fastsettes to ganger per år av Stortinget.

Når stenges strømmen?

Manglende betaling gir netteier rett til å stenge strømleveransen 4 uker fra forfallsdato i betalingspåminnelsen. Å stenge strømmen er siste utvei og er en merkostnad både for kunde og energiverk. Å få igjen strømmen koster kr 1750,- på dagtid og kr 2500,- etter arbeidstid. Vi vil helst unngå stenging, denne jobben er lite hyggelig for både deg og oss.

Problemer med å betale innen fristen?

Har du problemer med å betale regningen i riktig tid, kontakt vår kundeserviceavdeling før forfall. De kan i spesielle tilfeller gi deg betalingsutsettelse eller en annen avdragsordning.