Nettleie 2022

 

Gjeldende fra 01.01.2022

Nettleien fastsettes etter retningslinjer gitt av Norges vassdrag- og energidirektorat.

 

Forbruksavgiften og ENOVA-avgiften blir fastsatt av Stortinget, og kreves inn over nettleien. For husholdningstariffene er forbruksavgiften i 2022 på 15,41 øre (reduksjon på 6,5 øre jan, feb, mars), ENOVA-avgift på 1,0 øre/kWh og 25 % mva inkludert i tabellen.

Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter.

Husholdning

OFH4 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi jan, feb og mars øre/kWh Energi april-des øre/kWh
Nettleie 3 750,– 31,16 39,29

OFH4 gjelder enkelthusholdninger og hytter med hovedsikringer t.o.m. 63 A.

OFH4T Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 3 750,– 31,46 38,81

OFH4T gjelder enkelthusholdninger og hytter med hovedsikringer t.o.m. 63 A, med differensiert sommer/ vinterpris. Husholdningskunder som ønsker tidsdifferensiert energiledd (forskjellig pris sommer og vinter) bes ta kontakt med oss.

Bestill nettabonnement

Næringsliv

Prisene for næringsliv er eks. forbruksavgift og mva, men inkl. Enova-avgift.

Nettleien på tariffen OF5 blir differensiert ut i fra maksimalt effektforbruk per måned. Alle betaler samme pris opp til første trinn, lavere takst når forbruket øker opp til henholdsvis trinn 2 og 3. Differensieringen gjelder bare kunder med maksimalmåling.

OFT4 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 3 800,– 15,07 15,07

OFT4 gjelder for småindustri/driftsbygninger med hovedsikringer t.o.m. 125 A.

OF5 Fastbeløp kr 0–200 kW * 200–400 kW * Over 400 kW * Energi hele året øre/kWh
Nettleie 15 800,– 73,– 69,– 69,– 3,00

* Effekt kr/kW

OF5 gjelder for industri med hovedsikringer over 125 A

OFP22 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi hele året øre/kWh
Nettleie 15 800,– 42,– 2,50

OFP22 gjelder stor næring med høyspent.

Bestill nettabonnement

Fleksibelt forbruk

Prisen er eks. forbruksavift og mva, men inkl. Enova-avgift.

OFU3 Fastbeløp kr Effekt kr/kW Energi vinter øre/kWh Energi sommer øre/kWh
Nettleie 15 800,– 14,80 14,05

OFU3 gjelder fleksibelt forbruk over 400.000 kWh eller effekt over 200 kW. Fleksibelt forbruk er det samme som tilfeldigkraft og strømtilførselen kan kobles fra på 12 timers varsel.

OFU22 Fastbeløp kr Effekt kr/kW per mnd Energi hele året øre/kWh
Nettleie 15 800,– 25,– 2,50

OFU22 gjelder tilfeldig kraft, høyspent.
Fleksibelt forbruk er det samme som tilfeldig kraft og strømtilførselen kan kobles fra på 12 timers varsel.

Bestill nettabonnement

 

Gebyrer for utelatt betaling med mer

Purregebyr (prisen satt ned fra kr 70,- til 35,- fra 01.10.2020) 35,–
Åpningsgebyr etter fjernstenging 1 500,–
Åpningsgebyr etter fysisk stenging 2 000,–
Opprettelse av nytt abonnement 300,–
Gebyr for målerkontroll * 600,–
Gjenåpning av sesongstengte anlegg 1 100,–
Gebyr for ikke-fjernavleste måleverdier 1 500,-

 * Dersom det avdekkes feil i måler blir ikke gebyr belastet
Alle beløp er inkludert mva.

 

Hva skjer om du betaler for sent?

14 dager etter hovedforfall blir det utsendt betalingspåminnelse. Det beregnes per tiden 8,50 % forsinkelsesrenter og kr 35,– i purregebyr. Renter kommer på neste regning fra oss, mens purre­gebyr kreves inn av vår samarbeidspartner Kredinor. Forsinkelsesrenter fastsettes to ganger per år av Stortinget.

Når stenges strømmen?

Manglende betaling gir netteier rett til å stenge strømleveransen 4 uker fra forfallsdato i betal­ingspåminnelsen. Å stenge strømmen er siste utvei og er en merkostnad både for kunde og energiverk. Å få igjen strømmen koster kr 1 500,– etter fjernstenging og kr 2 000,– etter fysisk stenging. Vi vil helst unngå stenging. Denne jobben er lite hyggelig for både deg og oss.

Problemer med å betale innen fristen?

Har du problemer med å betale regningen i riktig tid, kontakt vår kundeserviceavdeling før forfall. De kan i spesielle tilfeller gi deg betalingsutsettelse eller en annen avdragsordning.

Ny nettleiekunde

Når du blir kunde hos Rauma Energi AS vil vi automatisk bli din nettleverandør. Dersom du ikke har inngått avtale med en kraftleverandør, plikter nettselskapet å levere strøm til deg inntil du har inngått en slik avtale.

Valg av kraftleverandør

Vi anbefaler deg å velge kraftleverandør snarest. Inntil du har valgt kraftleverandør vil nettselskapet levere strøm på leveringsplikt. For deg som kunde vil dette bli dyrere enn om du kjøper strøm fra en kraftleverandør.

Leveringspliktpriser

Kraft levert etter leveringsplikt fra Rauma Energi AS skal være en midlertidig ordning til du velger en kraftleverandør. Rauma Energi AS har priset denne typen leveranse til:

Uke 1 – 6 Områdepris på Nord Pool Spot + 6,25 øre/kWh inkl. mva
Uke 7 og videre Områdepris på Nord Pool Spot + 18,75 øre/kWh inkl. mva
Dette inkluderer kostnaden for elsertifikat.  Fastleddet er på 29 kr pr mnd

Rauma Energi tar høyde for endringer i vilkår fra Staten.