Leie av byggestrøm

Hvis du trenger midlertidig strøm i byggeperioden, kan du leie en anleggskasse av Rauma Energi.

Priser for byggestrøm:

Montering/demontering totalt kr 5 000,–
Skapleie per år:

Fra 01.06.2021:
Skapleie pr år/pr døgn

kr 3 000,–

 

kr 5840,-/kr 16,-

 

 

Skapleie avregnes fra dato til dato. Byggestrøm leveres etter vilkårene til tariff OF5 for næringskunder med hovedsikring over 125A. For næringskunder med hovedsikring under 125A leveres byggestrøm etter vilkårene til tariff OFT4, og OFH4 for private kunder. Ovenstående priser er eks mva. Pris for strøm kommer i tillegg.

Prisen forutsetter tilkopling av byggeskap i bestående ledningsnett. Bygging av midlertidige anlegg for forsyning av byggestrømskap faktureres etter medgått tid og materiell. Rauma Energi tar høyde for endringer i vilkår fra Staten.

I tillegg til skapleie og kostnad for montering/demontering kommer nettleie og strømkostnader som vanlig. Byggestrøm leveres etter vilkårene til tariff OF5 for næringskunder med hovedsikring over 125A. For næringskunder med hovedsikring under 125A leveres byggestrøm etter vilkårene til tariff OFT4, og for OFH4 for private kunder. Pris for strøm kommer i tillegg.

Prisen forutsetter tilkobling av anleggskasse i nærmeste tilknytningspunkt. Bygging av midlertidige anlegg for forsyning av byggestrøm faktureres etter medgått tid og materiell. Byggestrømskap som kan tilknyttes direkte til våre permanente anlegg leveres etter faste priser.

Kunden er ansvarlig for å foreta måleravlesning på anleggskassene i juni og desember samt når oppsigelsen sendes skriftlig.
Kunden er ansvarlig for at byggestrømskap er låst. Om ikke kunde eller annen representant møter på stedet, må han møte på RE Øran for utlevering av nøkkel mot kvittering på arbeidsordre.
Kunden er ansvarlig for at nøkler leveres tilbake på samme tid som skriftlig oppsigelse sendes. Ikke innlevert lås og nøkkel medfører gebyr på kr. 500,-

Kontaktperson for spørsmål om anleggskasse:
Anders Ødegård Bjørk: Tlf 404 16 738 – anders.odergard.bjork@rauma-energi.no

 

Du bruker dette skjemaet for å bestille byggestrøm hos Rauma Energi:
http://fyllut.no/rauma/bestillebyggestrom

I felt for «Beskrivelse» må følgende informasjon oppgis:

  • Ønsket monteringsdato, senest 10 virkedager før oppstart
  • Boligtype(Bolig/hytte)
  • Bedrift/ privat
  • Spenningsnivå på anlegg (230/415 volt)
  • Kapasitet(32A/ 63A eller 125A)
  • Monteringsadresse
  • Fakturaadresse

 

Du bruker dette skjemaet for å bestille frakopling av byggestrøm hos Rauma Energi:
http://fyllut.no/rauma/frakoblebyggestrom

I felt for «Beskrivelse» må følgende informasjon oppgis:

  • Ønsket tidspunkt for frakopling senest fem virkedager i forvegen
  • Nummer på anleggskasse