Ny modell for nettleie utsettes

I likhet med andre nettselskap i Norge, velger Romsdalsnett å utsette innføringen av den nye nettleiemodellen. Bakgrunnen for dette er at et flertall i Stortinget har valgt å utsette forskriftsendringen som skulle pålegge alle nettselskap i Norge å endre nettleien fra 1.1.2022. Kundene våre beholder dermed dagens nettleiemodell og dagens priser etter 1. januar 2022 og inntil videre.

 

Forskriftsendringen som skulle innføres 1. januar 2022 pålegger nettselskaper å innføre ny nettleie for strømkunder med årsforbruk under 100.000 kWh. Nå har imidlertid det politiske flertall på Stortinget snudd i tolvte time og bestemt seg for å utsette endring i nettleiemodellen.

Romsdalsnett utsetter tidspunkt for innføring i tråd med dette. Det innebærer at kunder fortsatt vil betale det fastleddet og energileddet som de gjør i dag inntil videre.

 

Selskapet har jobbet mye utover høsten for å få på plass ny modell for nettleie, og det er gjort analyser for å få god oversikt over hvordan ny nettleie påvirker kostnadene for kunder.
Ny modell for nettleie skal bidra til å jevne ut forbruket over døgnet. Dette er viktig for å unngå at stadig høyere strømtopper gir unødvendig store kostnader, og derav bidrar til å øke nettleien mer enn nødvendig. Økende strømtopper gjør at det blir nødvendig å forsterke «sideveiene» i strømnettet som går helt fram til kunder for å ha nok kapasitet i de timene med høyest forbruk. Vi bruker strøm til mer enn før, og med stadig flere elbiler på veien, så er det et økende behov for å forsterke nettstasjoner, kabelskap og strømkabler i boligområder før alder tilsier at det trengs.

 

Ved å utnytte kapasiteten i eksisterende strømnett kan vi unngå at nettleien i framtiden øker mer enn nødvendig.
Romsdalsnett og andre nettselskap sine inntekter er bestemt av myndighetene gjennom årlige inntektsrammer, og de totale inntektene vil ikke påvirkes av hvilken fordelingsmodell som velges.