Priser fra 01.01.2022

Dette vil være prisen på nettleie for kunder med årlig forbruk under 100 000 kWh. Prisene gjelder fra 1.1.2022. De aller fleste av våre kunder vil ha nettleie bestående av et kapasitetsledd, energiledd og offentlige avgifter. For andre kundegrupper – se komplett prisoversikt.

Kapasitetsledd er et beløp per måned som bestemmes av den timen du brukte mest strøm samtidig i den foregående måneden. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang.

Energiledd beregnes ut ifra hvor mange kWh vi har fraktet hjem til deg gjennom strømnettet vårt. Energileddet vil være redusert i helgene og mellom kl. 22-06 på hverdager. Har du elbil anbefaler vi å starte ladingen kl 22, men vi fraråder å sette på oppvaskmaskinen og vaskemaskinen på natten – dette har med brannsikkerhet å gjøre.

De offentlige avgiftene består av merverdiavgift (MVA), forbruksavgift (elavgift) og avgiften til Energifondet (Enova), og er den delen av nettleieprisen vi ikke kan styre. I tabellen under er det lagt inn redusert forbruksavgift fra januar til mars. Dette er ikke endelig vedtatt av Stortinget.