Ny nettleiemodell

 

Fra og med 1. januar 2022 innføres ny prismodell for nettleie i Norge. Formålet er å få jevnet ut forbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre.

 

Elektrifiseringen av Norge krever at vi bruker strømnettet smartere enn i dag. Før vi bygger nye kraftlinjer må vi utnytte det eksisterende strømnettet bedre. Det er bakgrunnen for at alle nettselskap i Norge er pålagt å innføre ny nettleiemodell fra 1. januar 2022. Formålet er å få jevnet ut forbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre.

Selve prisene er ikke klare før i starten av desember, men vi vet allerede nå litt om hvordan selve nettleiemodellen blir.

Hovedforskjellen er at fastdelen du betaler i dag, byttes ut med en kapasitetsdel. Det betyr at de som bruker mye av kapasiteten i strømnettet skal betale mer enn de som bruker mindre av kapasiteten.

Enkelt forklart vil du med den nye nettleien betale mindre dersom du har et jevnt strømforbruk gjennom hele dagen, enn om du bruker det meste av strømmen i løpet av noen få timer på dagen. I praksis betyr dette at hvis du for eksempel lader bilen, har stilt inn oppvarming på høy temperatur i alle rom, vasker klær, lager mat, og en i husholdningen dusjer samtidig, så vil du med ny prismodell måtte betale mer fordi du belaster strømnettet mer. Du kan redusere kostnaden ved eksempelvis å flytte lading av bil til annet tidspunkt.

Kunder vil bli informert om ny prismodell når denne er klar.

Se også informasjon fra Energi Norge om den nye nettleiemodellen: https://www.energinorge.no/nynettleie/