Nye nettleiepriser

Flere nettselskap øker nettleia fra og med 01.01.2016. Det gjør ikke Rauma Energi Nett AS. Men statlige avgifter i form av økt forbruksavgift gjør at kilowattprisen likevel må økes noe; fra 14,15 til 16,00 øre eks mva.

Nettleiepriser for 2016

Nettleien blir uendret fra Rauma Energi AS. Statlige avgifter i form av forbruksavgiften etc økes derimot fra 14,15 til 16,00 øre per kWh eks mva fra 01.01.2016. Forbruksavgiften og ENOVA-avgiften blir fastsatt av Stortinget og kreves inn over nettleien. For husholdningstariffene OFH4, OFH4T og OFU1 er forbruksavgift på 16,00 øre, ENOVA-avgift på 1,0 øre og 25 % mva inkludert i tabellen. Redusert sats til industriprosesser m.v. økes fra 0,45 øre/kWh til 0,48 øre/kWh. Øvrige tariffer mot næringsliv er oppgitt inkludert ENOVA-avgift på 800 kr/år, men eks forbruks- og merverdiavgift. Nettleien fastsettes etter retningslinjer gitt av Norges vassdrag- og energidirektorat.
Vi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter.

 

Tariff           Kundegruppe

Fastbeløp

kr per år

Energiledd øre/kWh

Vinter Sommer

Effektledd

kr/kW/mnd

OFH4       Husholdninger med hovedsikringer t.o.m. 63 A 3 250,– 48,98   48,98

OFH4T     Husholdninger med hovedsikringer t.o.m. 63 A

med differensiert sommer/vinterpris.

3 250,– 50,18   47,16
OFT4          Småindustri/driftsbygninger med hovedsikringer t.o.m. 125 A. 3 400,– 22,18   22,18
OF5 nivå 1 Næring med hovedsikr. > 125 A, e ekt 0–200 kW 11 800,– 8,0       8,0 71,-
OF5 nivå 2 Næring med hovedsikr. > 125 A, e ekt 200–400 kW 11 800,– 8,0       8,0 47,–
OF5 nivå 3 Næring med hovedsikr. > 125 A, e ekt > 400 kW 11 800,– 8,0       8,0 41,–
OFP22       Stor næring med høyspent (Statkraft) 11 800,– 7,5       7,5 42,–
OFU1       Husholdninger med fleksibelt forbruk 3 250,– 43,61   40,59
OFU2       Næring med fleksibelt forbruk 3 400,– 17,89   15,47
OFU3         Næring med fleksibelt forbruk over 500 000 kWh, eller effekt over 200 kW 11 800,– 11,16     8,74
OFU22     Tilfeldig kraft, høyspent 11 800,– 7,5       7,5 18,–

Skulle du ha behov for utyllende opplysninger om våre nettleiepriser,

vennligst ta kontakt med oss på nett@rauma-energi.no eller telefon 71 22 67 00.