Nyttig å vite om kompensasjonsordningen for strøm

På grunn av høstens og vinterens høye strømpriser har Stortinget blitt enige om en midlertidig ordning der strømkunder
kompenseres dersom strømprisen i snitt er høyere enn 70 øre kWh. Ordningen skal gjelde fra desember og ut mars
2022.
Kompensasjonsordningen går ut på å kompensere husholdningers forbruk når strømprisen (spotpris) overstiger 70 øre i
snitt for en måned. Med moms betyr dette en strømpris på 87,50 øre.

Les mer her:
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/kunde/strom/sporsmal-og-svar-om-kompensasjonsordning-for-hoye-strompriser/