Det lokale el-tilsyn

De fleste nettselskaper er med hjemmel i tilsynsloven pålagt å føre tilsyn innenfor sitt forsyningsområde. Det lokale el-tilsyn ved nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet og utøver tilsyn under Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Berdeskap (DSB) sin kontroll.

 

Bruk av elektriske anlegg og elektrisk utstyr kan forårsake brann og berøringsfare/strømgjennomgang dersom det ikke brukes på riktig måte.

Les om sikker bruk her:

Sikker hverdag DSB                     Elsikkerhetsportalen

 

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at helse, miljø og sikkerhet (også elsikkerhet) på arbeidsplassen blir ivaretatt.

Les mer om internkontroll her:

Internkontroll

DLE

  • Er en del av nettselskapet
  • Er faglig underlagt regionen i det området nettselskapet ligger.
  • Fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet nettselskapets forsyningsanlegg.
  • Fører tilsyn med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor nettselskapets forsyningsområde.
  • Utfører sitt tilsyn etter rammer fra DSB, og er pålagt å rapportere om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater.
  • Foretar elsikkerhetsinformasjon til skoleverket og hjemmetjenesten.

Kontakt Kjetil Alnæs for mer informasjon;
Tlf: 40 41 67 18 – E-post kjetil@rauma-energi.no