Rauma Energi skaper verdier til lokalsamfunnet

I perioden 2000 – 2019 har Rauma Energi gitt over 200 millioner kroner i utbytte til eierne. Og resultat før skatt i samme periode har vært enda større. Da Rauma kommune eier 100% av selskapet er dette direkte bidrag til utvikling av samfunnet.

Rauma Energi sitt overskudd skapes gjennom god forvaltning av kraftfall og andre eiendommer, samt konkurransedyktighet innen distribusjon og salg av strøm og bredbånd.

Foruten de direkte bidragene, i form av resultat og utbytte, bidrar Rauma Energi også med

  • Arbeidsplasser lokalt.
  • Bruk av lokale leverandører.
  • Forsyningssikkerhet med lokalt plassert vakthold året rundt.
  • Sponsing av lag og foreninger.

Vær på lag med Rauma Energi – vi gir tilbake til samfunnet!