Søknad til Energifondet

Rauma Energi AS har som visjon å skape verdier i lokalsamfunnet. Ved å være den beste leverandøren av tjenester innen kraft, energi og bredbånd i Rauma og bidra med overskudd, sponsormidler og arbeidsplasser – skaper vi verdier lokalt.

Rauma Energi AS øker bevilgningene til frivillig arbeid innen idrett og kultur. Nå kan lag og foreninger i Rauma søke om midler fra Energifondet ved å bruke søknadsskjemaet under. Søkere bes skrive en kort begrunnelse og om å beskrive hva Rauma Energi AS eventuelt kan få i motytelse.

Søknadsskjemaet er tilgjengelig fra 1. januar 2018 her