Opplever du feil på gatelys?

Hvis du ser at gatelys ikke fungerer som de skal langs kommunale veger så er det Rauma Kommune som skal varsles om dette.

Benytt følgende link på Rauma Kommune si nettside:
http://www.rauma.kommune.no/meld-feil/#/overview

eller ta kontakt med kommunen på annen måte (besøk eller telefon).

Det er videre slik at kommunen varsler Rauma Energi AS når mørke gatelys skal utbedres. Det er altså ikke Rauma Energi AS som skal varsles om feil på gatelys, men Rauma Kommune som eier av gatelysene.