Oppretter Energifondet

Rauma Energi AS har som visjon å skape verdier i lokalsamfunnet. Ved å være den beste leverandøren av tjenester innen kraft, energi og bredbånd i Rauma og bidra med overskudd, sponsormidler og arbeidsplasser – skaper vi verdier lokalt.

Nå kan lag og foreninger i Rauma søke om midler fra det nyoppretta Energifondet. Rauma Energi AS øker bevilgningene til frivillig arbeid innen idrett og kultur.

vinnstr-©m_vaar_forside

Send en skriftlig søknad med kort begrunnelse. Søkere bes også om å beskrive hva Rauma Energi AS eventuelt kan få i motytelse.

Vi ønsker samlet søknad fra hvert lag/forening. Tiltak for barn og unge prioriteres.

Søknad sendes: lars@rauma-energi.no eller Rauma Energi, Øran Vest, 6300 Åndalsnes –
merket «Energifondet 2016».

Søknadsfrist: 31. januar 2016