Opprop fra ordførerne

  • Flott at det reageres mot regjeringen også fra ordførere, sier administrerende direktør Alf Vee Midtun i Rauma Energi AS og viser til KS Bedrift og EL-nytt samt Defo som nå forsøker å få de bestemmende myndigheter til å snu mot det som beskriver som «mer byråkrati, økte kostnader og høyere nettleie for forbrukerne» – blant annet.

Link til saken fra Defo si nettside finner du her:
http://www.defo.no/

Rauma Energi AS ved ledelsen har over tid jobbet for å påvirke beslutningen, les mer om dette i denne linken:
https://rauma-energi.no/kraft/motte-stortingsrepresentant/

Styreleder Arne Steffen Lillehagen og administrerende direktør Alf Vee Midtun tok i fjor turen til Stortinget for å snakke med sentrale politikere – les mer om den saken her:
http://www.defo.no/artikler/2015/6/22/stor-moteaktivitet-fra-defos-medlemmer/

Opprop

Ordførere i Telemark har nå kommet med et opprop mot regjeringen. I EL-nytt av februar 2016 heter det blant annet:
Mer byråkrati, opprettelse av flere nye selskaper, økte kostnader og høyre nettleie for forbrukerne er konsekvensene av regjeringens forslag til ny energilov. Dette advarer 9 Arbeiderparti-ordførere i Telemark om. De har sendt et brev til Terje Aasland (Ap), som er saksordfører i Stortingets energi- og miljøkomité. Anledningen er Stortingets kommende behandling av forslag til endring av energiloven, Prop. 35 L (2015-2016).

Forslaget fra Olje- og energidepartementet innebærer blant annet et sterkt byråkratiserende og fordyrende forslag om å innføre såkalt funksjonelt skille (ledelsesmessig skille), som innebærer tette skott mellom nettselskapet og resten av konsernet. Dermed må selskapene ansette flere ledere og duplisere administrative oppgaver. Dette vil på kort sikt øke nettleien, særlig i distriktene.

De 9 ordførerne er Halfdan Haugan i Seljord, Jone Blikra i Kragerø, Halvor Homme i Nissedal, Gry Fuglestveit Bløchlinger i Notodden, Bengt Halvard Odden i Hjartdal, Tarjei Gjelstad i Kviteseid, Erik Skjervagen i Fyresdal, Mette Haugholt i Sauherad og Bjørg Tveito Lundefaret i Nome. Det har også gått en mail med lignende budskap til Venstres ledelse fra partiets ordførere og varaordførere i Steigen, Stryn, Drangedal, Bø og Vestre Slidre.

Ordførerne kan ikke akseptere at Stortinget griper inn i eiers styringsrett på denne måten. Det funksjonelle skille er en inngripende detaljregulering av bransjen. Ordførerne mener at:

– Krav om funksjonelt skille hindrer effektiv drift, er byråkratiserende og fordyrende. Etablering av flere selskaper vil gi økt nettleie, ikke lavere slik hensikten med forslaget er.
– Norge må følge europeisk standard og kun ha krav om funksjonelt skille for selskaper med mer enn 100.000 kunder. I EU har hele 2700 av 3000 selskaper færre enn 100.000 kunder.
– For kundene i små selskaper, vil årlige merkostnader på opptil 300 millioner kroner være signifikant i forhold til effektiv drift. De store selskapene får ikke disse kostnadene, eller de blir marginale i forhold til antall kunder.
– Dyr drift kan tvinge eierne av mindre og mellomstore energiselskaper til salg for lav pris. Det blir derfor sentraliserende og fører til tap av kompetansearbeidsplasser lokalt-
– Regjeringen har begrunnet lovforslaget med at nøytraliteten for nettselskapet blir bedre ivaretatt, og at man hindrer kryssubsidiering. I tillegg snakker regjeringen varmt om sammenslåinger til større nettselskaper.

Til dette skriver ordførerne:
– Frykten for kryssubsidiering av konkurranseutsatt virksomhet i energiselskaper er ubegrunnet og ikke minst udokumentert. Det er også forbudt i dag.
– Nytten av å kreve funksjonelt skille for mindre og mellomstore energiselskaper må dokumenteres før det kan innføres.
– Det er ingen garanti for at funksjonelt skille som tvinger fram nye selskap.

20150903_123326
Fra venstre Arne Steffen Lillehagen, Pål Farstad og Alf Vee Midtun.