Over halvparten av nettleien er avgifter

Nettstedet www.defo.no skriver blant annet:
«Om man måtte mene nettleien er i overkant dyr, er det greit å vite at mer enn halvparten av det du betaler går til staten som avgifter og ikke til nettselskapet».

De skriver videre:
«I tillegg til merverdiavgiften og en mindre Enova-avgift, er det den særskilte skatten (elavgiften) som fordyrer nettleien. I statsbudsjettet for 2017 ble elavgiften inflasjonsjustert fra 16,00 øre per kWh til 16,32 øre per kWh. Ingen dramatisk økning isolert sett, men når man vet at elavgiften har økt med 37,8 prosent (før siste inflasjonsjustering) siden den sittende regjering tok over makten i 2013, er det god grunn til å oppfordre politikerne til å sette på bremsen. En økning på 37,8 prosent er jo isolert sett helt spinnvilt. En økning av elavgiften er også en økt skattlegging av klimavennlig forbruk. En slik avgiftspolitikk trekker oss definitivt ikke i retning av det grønne skiftet.  For selskapene som krever inn avgiftene på vegne av staten, er det også noe frustrerende at kundene i liten grad kjenner til at det er staten som stikker avgårde med mer enn halve kaka».

Les hele saken på: www.defo.no