Pass deg for utrygg is

Rauma Energi AS vil advare mot ferdsel på utrygge vatn, spesielt i forbindelse med påska.

Nettstedet varsom.no melder blant annet:
På regulerte vann varierer vannstanden i løpet av vinteren. Vannstanden kan av forskjellige grunner variere både opp og ned , men det i de fleste tilfeller vil det være en uttapping av magasinvann i løpet av vinteren, og derved også en generell synking i vannstanden. Dette kommer til syne på isen ved at isen grunnstøtter og sprekker opp langs land etter hvert som vannstanden synker. Virkningen er størst der hvor strendene er bratte og bunnen ujevn, og det kan her danne seg store sprekker. Sprekkene kan være dekket av snø uten at snøen bærer, og er derfor farlige å passere. På slakere områder vil isen føye seg etter underlaget og det er lett å passere på ski.

Du kan lese mer på:
http://www.varsom.no/isskolen/regulerte-vann/


Foto: www.varsom.no