– Rasjonelt med drone

Rauma Energi AS benytter drone til feilsøking og kartlegging av linjenettet.

– Vi er sertifisert og godkjent i henhold til gjeldende regelverk for utføring av droneoperasjoner. Vårt mannskap benytter selskapets bekledning når de er ute i felten, det skal ikke hersker tvil når det er vi som er ute med dronen.
Bruk av drone gjør jobben vår langt mer effektiv. Dette er med andre ord et framskritt som betyr mye for oss i vår effektivitet og kartleggingsarbeid. Drone benyttes ved de få tilfellene av strømbrudd og kontinuerlig vedlikeholdsarbeid. Vi er nå inne i en fase hvor linjenettet blir filmet med drone for videre analysearbeid, opplyser nettsjef Tony Dragset i nettselskapet.

Bildetekst: Energimontør Steinar Hansen er en av flere i bedriften som er sertifisert for å fly med drone, og som følgelig gjør en viktig jobb med det forholdsvis nye verktøyet for kvalitetssikring av linjenettet i Rauma. – Et flott hjelpemiddel, sier Hansen.