Rauma Energi og 5 andre selskaper sammen om å styrke lokalt næringsliv

Rauma Energi går sammen med fem andre lokale selskaper og stifter Romsdal Innovasjon AS. Selskapet skal jobbe for å styrke lokalt næringsliv.

Selskapets mål er å aktivt søke og skape aktivitet og prosjekter i Innovasjonssenteret som er under etablering på Åndalsnes. Romsdal Innovasjon AS skal også etablere og drive et investeringsselskap eller fond, for å sikre finansiering til investeringscase og fremtidsrettede prosjekter.

Les mer på Åndalsnes Avis sine nettsider: Åndalsnes Avis