Romsdalsnett – det nye navnet

Nytt navn på nettselskapet – Romsdalsnett AS

Det som tidligere var Rauma Energi Nett AS er nå Romsdalsnett AS. Selskapet er fortsatt en del av Rauma Energi-konsernet. Selskapet har de samme ansatte og de samme høye krav til leveringssikkerhet i Rauma kommune og deler av Vestnes kommune (Vågstranda og Hjelvik).

Konsernet Rauma Energi Holding AS består av datterselskapene: Romsdalsnett, Rauma Energi Kraft og Bredbånd og Rauma Energi Produksjon.

 

Hvorfor bytter vi navn?
Stortinget har vedtatt krav om selskapsmessig skille for alle nettselskaper i Norge. Det innebærer at nettselskapene skal skilles ut i egne selvstendige selskaper som ikke driver med annen forretningsdrift. Nettvirksomhet er et naturlig monopol, og nettselskapenes kunder kan derfor ikke selv velge nettselskap.  Et av hovedformålene med selskapsmessig skille er å sikre at nettselskapene opptrer nøytralt og ikke-diskriminerende Som en følge av dette er det i den siste tiden gjennomført store endringer i selskapsstrukturen i Rauma Energi-selskapene. I Norge er det 124 nettselskaper og 113 strømleverandører. Mange av disse har samme eier, navn og logo, og kan være forvirrende for deg som kunde. Myndighetene har derfor bestemt at nettselskapet og strømleverandør ikke kan ha samme navn og logo. Vi har de siste årene sett at mange av landets nettselskaper har fått nye navn.

 

De store linjene i Romsdalsnett AS er:

  • Distribuerer strøm til innbyggere, hytter og næringsdrivende i Rauma kommune, Vågstranda og Hjelvik
  • En sikker og trygg leverandør siden 1918
  • Drifter 817 000 meter linjenett og420 strømtransformatorer
  • Drifter 5 384 strømmålere
  • Har 17 fast ansatte og 2 energimontørlærlinger

 

Ettersom arbeidet med å omprofilere skrider fram, vil vi i tiden fremover gradvis skifte drakt.

Følg oss gjerne på www.facebook.com/raumaenerginett og vår hjemmeside www.rauma-energinett.no/

-Ha en riktig fin dag videre.

 

Med vennlig hilsen 
Romsdalsnett AS

Alf Vee Midtun
-adm. direktør-

Alle våre nettkunder vår tilsendt denne informasjonen. Enten per epost eller per post de nærmeste dagene.