Signerte utbyggingskontrakter

Torsdag 13. oktober sa generalforsamlinga i Rauma Energi AS enstemmig ja til å starte utbyggingen av Nye Verma kraftverk innenfor ei kostnadsramme på 396 millioner kroner. Kraftverket skal produsere 105 millioner kilowattimer – tilsvarende strøm for minst 5250 husstander.

Tirsdag 18. oktober ble kontrakter med entreprenørene signert hos Rauma Energi AS på Åndalsnes.

Det er Skanska Norge AS som bygger Nye Verma kraftverk. De fire underentreprenørene er:

  • OneCo Solutions AS
  • Fasseland Mek AS
  • Konecranes AS
  • Rainpower AS

Til stede under kontraktsigneringen med Skanska Norge AS tirsdag var regiondirektør Anders Geirsta, prosjektleder Svenn Aage Bråtene og prosjektleder Eirik Botnen. Fra Rauma Energi AS deltok administrerende direktør Alf Vee Midtun og prosjektleder Knut Peder Voldset.

  • Vi har vært gjennom solide og gode forhandlinger med Skanska. Vi ser fram til fortsettelsen og har stor tro på at samarbeidet vil være godt i hele utbyggingsprosessen, sier prosjektleder Knut Peder Voldset i Rauma Energi AS.

 

Det nye kraftverket skal benytte eksisterende dam, damhøyden vil bli hevet ca 5 meter. Fra inntaket vil det gå en trykksjakt som leder vannet ned i en tilløpstunnel som igjen leder vannet inn i turbinen i den nye kraftstasjonen, som skal bygges ca 500 meter inne i fjellet. Utløpet blir ved foten av Vermafossen der Verma og Rauma elv møtes.

Som en del av kontrakten skal Skanska også ruste opp 4,5 km med adkomstveger samt bygge to nye broer. Byggestart blir omgående.

  • Vi er svært glad for å få lov til å gi oss i kast med dette spennende vannkraftprosjektet i Romsdalen. Det å få lov til å bruke vår kompetanse og erfaring til å bidra til å ta vare på våre kilder til ren fornybar energi gir oss stor glede. Nå skal vi vise Rauma Energi at vi er tilliten verdig, forteller konserndirektør Steinar Myhre med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

 

skanska1

Administrerende direktør Alf Vee Midtun (foran til venstre) og regiondirektør Anders Geirsta i Skanska Norge AS signerte utbyggingskontrakten på Åndalsnes tirsdag 18. oktober. Bak fra venstre prosjektleder Knut Peder Voldset (fra venstre) i Rauma Energi AS, prosjektsjef Svenn Aage Bråtene i Skanska og prosjektleder Eirik Botnen i Skanska.